• ESP
  • |
  • ENG
  • |
  • CAT
  • |
  • FRA

Avis juridique

Administracions Saturno, S.L. en su condición de titular y responsable del sitio web, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, pone a disposición de los usuarios la siguiente información de carácter general:

Administracions Saturno, S.L. está domiciliada en: Carrer Sant Sebastià, 24Inscrita en el Registro Mercantil de 17250-PLAYA DE ARO (GERONA), Tomo 407, Libro 0, Folio 93, Sección 8 Hoja GI-3048. Inscripción 20, con el CIF B17320631.

Para cualquier consulta o reclamación relativa a estas páginas. o a la información o a los productos y servicios, los usuarios pueden dirigirse a la siguiente dirección:

Administracions Saturno, S.L.
Carrer Sant Sebastià, 24
17250-PLAYA DE ARO (GERONA)
Tel.: 972 82 65 65
Fax: 972 82 65 38
info@e-saturno.com

 

 

 

Qualsevol persona que accedeixi a la Web de ADMINISTRACIONS SATURNO tindrà la consideració d'Usuari. L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web i aquells serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera concorde a la Llei, a la moral, als bons costums i a l’ordre públic, així com amb el que es disposa en les presents clàusules. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la Web amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris a l'establert, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la Web o impedir el seu ús normal, o dels serveis accessibles a través de la mateixa.

La utilització de la Web i/o dels seus Serveis, suposarà l'acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les clàusules recollides en l'última versió actualitzada d'aquest Avís Legal, per la qual cosa l'Usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la WebPROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els vídeos, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a la Web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de ADMINISTRACIONS SATURNO o de terceres llicències. No es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, de la Web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix. L'Usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui a la Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per ADMINISTRACIONS SATURNO o les terceres llicències, que vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'Usuari.POLÍTICA D'ENLLAÇOS

ADMINISTRACIONS SATURNO no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació, de les matèries contingudes a la Web i dels programes que incorpora. Els enllaços (Links) i hipertext que possibilitin, a través de la Web, accedir a l'Usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de ADMINISTRACIONS SATURNO, de manera que no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualssevol efecte que pogués derivar-se d'aquesta informació.POLÍTICA D'INFORMACIÓ I PUBLICITAT COMERCIAL 

ADMINISTRACIONS SATURNO es compromet a través d'aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la Web, produïts com a conseqüència d'un manteniment i/o actualització incompleta de la informació continguda en aquestes seccions. ADMINISTRACIONS SATURNO, com a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d'aquests errors.

ADMINISTRACIONS SATURNO es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s'enviï als clients de ADMINISTRACIONS SATURNO sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i ADMINISTRACIONS SATURNO, així com l'acompliment de les tasques d'informació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat.JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES

El present Avís Legal i totes les relacions que s'estableixin entre ADMINISTRACIONS SATURNO i l'Usuari de la Web i els seus serveis es regiran per l'establert en la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Girona.

 

ADMINISTRACIONS SATURNO, S.L. - Última revisió: Gener 2018